Seizoen 2022-2023  – BEKERREGLEMENT

BEKERREGLEMENT – ALGEMEEN

 1. In een bekerweekend hebben bekerwedstrijden (provinciale én gewestelijke) altijd voorrang op de gewestelijke competitie
 2. Wedstrijden voor de bekerkalender dienen op dezelfde wijze ingegeven te worden als de competitiewedstrijden, zie hiervoor het reglement Volley Antwerpen. Op de website van het gewest Turnhout zal steeds de eerstvolgende te spelen ronde kenbaar gemaakt worden, met hierbij vermeld de uiterlijke speeldatum van deze wedstrijden. De thuisploeg neemt initiatief om de betreffende wedstrijd in te plannen, hiervoor respecteren zij de termijnen voor ingeven van een bekerwedstrijd zoals vermeld in de reglementen van Volley Antwerpen.
 3. De thuisclub kan vrij beslissen om een alternatief te voorzien voor de flessen water die volgens het Ontmoetingsreglement van Volley Antwerpen aan beide ploegen beschikbaar gesteld moeten worden. In ieder geval moet de in het reglement voorziene hoeveelheid water ter beschikking zijn.
 4. In het gewest Turnhout kunnen voor alle wedstrijden alle beschikbare officiële rotatiebriefjes gebruikt worden, dus zowel de witte, de roze als de gele gedrukte rotatiebriefjes.
 5. De scheidsrechter stuurt het wedstrijdblad naar onze gewestelijke wedstrijdleider:
  Joost Van Sas, Hoveniersstraat 43 – 2300 Turnhout
 6. Geschillen worden beslecht door de bekerjury die samengesteld is uit het gewestbestuur. Eventuele klachten i.v.m. het verloop van de beker dienen per aangetekend schrijven gericht aan Joost Van Sas verzonden te worden ten laatste de eerste werkdag na het beëindigen van de betwiste wedstrijd. Deze jury beslist soeverein. Er is tegen deze beslissing geen verhaal mogelijk.
 7. Indien een finaleploeg op hetzelfde moment moet deelnemen aan promo of Vlaamse (jeugd)eindronde/beker, zal het gewestbestuur een uitzonderingsmaatregel opleggen. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.
 8. De finaledag van deze gewestelijke beker gaat door op een nader te bepalen plaats (met aanbesteding).

BEKERREGLEMENT – SENIORS

 1. Het gewest Turnhout richt een bekercompetitie in voor Heren en Dames nationaal (niveau 1-2-3-4), provinciaal en gewestelijk.
 2. De bekercompetitie voor de senioren wordt gespeeld volgens het reglement van de provinciale bekercompetitie (zie Ontmoetingsreglement Volley Antwerpen), met uitzondering van de hieronder vermelde punten.
 3. De Heren en Dames nationaal spelen een kwalificatietornooi, waarvoor desgevallend een bijkomend reglement zal uitgeschreven worden.
 4. De ontmoetingen komen tot stand door lottrekking. Als 3 ploegen van dezelfde club in de kwartfinales staan, worden 2 ploegen van die club tegen elkaar geloot. Als 2 ploegen van dezelfde club in de halve finales staan,spelen die ploegen tegen elkaar.
 5. Vanaf 1 november kan een speler/speelster (senior of jeugd vanaf de leeftijd van eerstejaars U15) in zijn/haar club slechts in 1 seniorenploeg aan de gewestelijke beker deelnemen.
 6. Een speler/speelster die op 1 november al vier keer of meer in één of meerdere promo ploegen heeft deelgenomen aan het spel in een competitie- en/of bekerwedstrijd, kan niet meer uitkomen voor een gewestelijke bekerploeg. Hetzelfde geldt voor deelname aan het spel van een nationale wedstrijd tov een promo bekerploeg.
 7. Bij forfait voor de bekerfinales zal een boete van € 500,00 aangerekend worden door het gewest Turnhout.

BEKERREGLEMENT – JEUGD

1. Het gewest Turnhout richt een bekercompetitie in (jongens en meisjes) U19, U17, U15, U13 en U11.

 1. De bekercompetitie voor de jeugd wordt gespeeld volgens het reglement van de provinciale bekercompetitie (zie Ontmoetingsreglement Volley Antwerpen), met uitzondering van de punten hieronder vermeld.
 2. Er mogen per categorie meerdere ploegen dames en heren (jongens en meisjes) van eenzelfde club deelnemen.
 3. De eerste maal dat een jeugdspeler of jeugdspeelster in een leeftijdscategorie aantreedt, mag deze binnen die leeftijdscategorie niet meer vlotten.
 4. Wedstrijdblad : voor de jeugdwedstrijden BVT wordt het klein wedstrijdblad van Volley Antwerpen gebruikt. Uitgezonderd M & J U19 waar mét groot wedstrijdblad, mét markeerder en officieel aangeduide SR wordt gespeeld.
 5. De wedstrijden U11 t/m U17 worden met eigen jeugdscheidsrechters gespeeld; vanaf U15 kan er een aanvraag ingediend worden voor een officiële SR. In dit geval betaalt de thuisploeg de normale SR-vergoeding + de verplaatsingsonkosten (volgens de geldende normen van de FOD), af te rekenen voor aanvang van de wedstrijd – en is een groot wedstrijdblad verplicht

7. FIALEDAGEN.
De finales zullen doorgaan op volgende data:

ZATERDAG 29 APRIL 2023: HEREN SENIOREN EN JEUGD

MAANDAG 1 MEI 2023: DAMES SENIOREN EN JEUGD